3.1.19

Kitap Vatan Gibi Olmalı


Ben, de­di, oku­du­ğum ki­ta­bın kah­raman­la­rı­nı sev­mek is­te­rim; on­la­rı dos­tum farz ediyorum, hep ken­di­le­riy­le be­ra­ber yaşı­yo­rum ve ya­nım­dan ay­rıl­ma­la­rı­nı is­temi­yo­rum.

...

Müf­rit­si­niz.- Bel­ki; ben­ce ki­tap de­mek bir de­fa oku­mak için ya­zı­lan şey de­ğil­dir. Ba­zı ta­nı­dık­la­rım haf­ta­da üç dört ta­ne oku­yor­lar. On­la­ra hay­ret edi­yo­rum. Ki­tap, na­sıl di­yeyim... İçin­de ya­şa­dı­ğı­mız ev gi­bi ol­ma­lı, va­tan gi­bi ol­ma­lı, ona alış­ma­lı­yız, bağ­lan­ma­lıyız, kö­şe­si­ni bu­ca­ğı­nı ga­yet iyi ta­nı­ma­lı­yız, her nok­ta­sı­na ha­tı­ra­la­rı­mız ka­rış­ma­lı. De­ğil mi? Bir mu­si­ki par­ça­sı gi­bi... Her va­kit baş­ka baş­ka eser­ler oku­yan­lar, iki üç gün­de bir dost­la­rı­nı, ev­le­ri­ni, va­tan­la­rı­nı de­ğiş­ti­ren in­san­la­ra ben­ze­mez­ler mi? Bel­ki bu­nun için her yer­de pek çok ki­tap çı­kı­yor, fa­kat iyi­le­ri ne ka­dar az.

...

Evet, ki­tap oku­mak bir sanattır; bel­ki de yaz­mak ka­dar güç bir sanat. Onun için mu­har­rir­ler, yal­nız mu­har­rir­le­rin oku­ma­sı için yaz­ma­lı­dır­lar. Ka­ri ile mu­har­rir ara­sın­da­ki se­vi­ye ay­nı de­re­ce­de ol­maz­sa an­laş­ma­nın imkânı ka­lır mı? - Tamamıyla böy­le dü­şü­nü­yo­rum.

....

Ar­ka­sın­dan ma­hut ve­ci­ze: “Ne ka­dar in­san Vert­her’i oku­du­ğu için in­ti­har et­miş­tir.”[line]

Peyami Safa'nın, Bir Tereddütün Romanı isimli eserinden  bir bölüm okudunuz...

kişisel blog,takip et

8 yorum:

 1. Başlık çok ilgimi çekti...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Teşekkür ederim Ersince... hoş geldiniz...

   Sil
 2. Çok güzel bir alıntı. Okuyunca hemen kitaplığıma koştum. 2001 yılında okumuşum bu kitabı. Merakla altını çizmişmiyim bu satırların diye baktım, yok. Kitapta tek satır yok altı çizilen.
  Şimdi nasıl bulabilirim, hangi sayfadadır bu satırlar...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Teşekkür ederim... Ben epub olarak okuyorum şu an bu kitabı... Üstte alıntıladığım anlatımlar kitabın 23. ve 24. sayfasındalar... selamlar... hayırlı cumalar...

   Sil
 3. Peyami Safa'nın iki kitabını okudum ve bu onlardan biri değil, merak ettim. Bazen bazı kitaplarla ya ilk karşılaşmanın verdiği huzurla ya da belli bir alışmışlığın sunduğu bağla bütünleşiyorum ve kitabın son sayfası gelmesin diye uğraşıyorum. Uğraşıyorum sahiden, yavaşlıyorum gittikçe.

  Mutlu ve neşeli yıllar dilerim :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yavaş okuyunca daha iyi özümseniyor... bu bakımdan üstte anlatılanlara katılıyorum... Bir de şöyle bir durum var... Literatürde Bibliyomani diye adlandırılan bir rahatsızlık varmış... kitap alıp okumama hastalığıymış bu... Böyle yapmaktansa yavaş okumak daha doğru diye düşünüyorum... kıymetli Yorumunuz için teşekkür ediyorum.... Size de mutlu ve gönül dinginliği içerisinde sizin için hayırlı olabilecek yeni güzel gelişmelere gebe yeni bir yıl diliyorum... Yazılarınızla yeniden bloğunuza dönmeniz sevindirici... :)

   Sil
 4. Güzel bir kitaptır.Yillar önce okumuştum.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hastalıkla ilgili bölümleri insanı boğsa da diğer olayları tahlil ve izah konuları gerçekten çok güzel... Kitap hakkında düşüncelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim...

   Sil

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Yazmaya başlayın ve aramak için Enter tuşuna basın...