9.2.17

Bir Akşamdı, Peyami Safa


 Bir romanın daha sonuna geldik... Geldik gelmesine de, neler okuduk neler öğrendik... Beklentileri karşılayabilen bir yapıt mıydı? Kitabın benim üzerimde bıraktığı tesire kısaca değineyim müsadenizle... Peyami Safa bu romanında sanki romancılığı yermiş, hayali karekterler üzerinden kişilere ve konulara istihzalı bir bir yaklaşım getirmiş... Örneğin; bir baba öksürüyor, o hep öksürüyor, öksürüyordu...

Beklentilerime cevap bulabildiğim bir roman okuduğumu söylemek maalesef mümkün değil... 305 sayfalık romanı okurken, Mütemadiyen bitse de eve gitsek diye içimden geçirdiğim anlar çok oldu... Behemehal, Usta romancı Peyami Safa'nın ustalık dolu tasfirleri ve olayları ayrıntılı bir şekilde izah edişi elbette yadsınamaz...  Belki de benim algıda seçici olmadığım dönemimde okuduğum bir romandır.

Hülasa;  mütenahi romandan alıntı yapabileceğim bir kaç paragrafla burada girizgahıma son veriyorum...

Kalın Sağlıcakla...

Bir Akşamdı / Peyami Safa / Kitaptan Alıntılar 


Cevat ise, romanın kültürlü bir kahramanıdır. Fakat inanç yönüyle zayıftır. Ona göre inanmak, insan zekası için felsefi bir azaptır. Cevat’ın gayri asri bir hastalığı vardır: Düşünmek. On dokuzuncu asrın sonlarında dünyaya geldiği için olacak, her şeyin nedenini araştırmak illetinden kendini kurtaramaz. Yani bu kahramanımız bir mütefekkirdir, sakalsız bir mütefekkirdir.

Sen bir kadınsın. Ben bir erkeğim Öyle erkeğim ki bir kadının yanında içim köpürüyor. Bu doğduğumdan beri böyledir. Fakat kendimi tutarım, Suratım asılır. Köpükleri gözlerime çıkarmamak için çektiğim zahmet nihayetsizdir. Fakat zapt-ı nefs aptalca bir şeydir. İlk defa bu gecedir, ki büyük bir cesaretle, düşmanın karşısında kendimi açıyor ve bütün esrarımı gösteriyorum.

Seninle ahbaplığımda gizli bir niyetim yoktur. Kocasız bir kadınsın. Senden erkekçe istifade etmeyi düşünmüyorum. O arzuna kalmış bir şeydir. Bunun için bana güven.

Muhterem hanımefendi, Sermet isminde alâkadar olduğunuz bir genç, altı günden beri hastahanemizdedir; son saatlerin yaşıyor, sizi görmek arzusuyla feryatlar koparıyor, Hezeyanları arasından kendisinden müşkülâtla öğrenebildiğimiz adresinizde zat-ı Behiyelerine ihbar-ı keyfiyet ediyor ve bedbaht bir genci son deminde görmek isterseniz bu arzunuzu fiile geçirmenize hastahanemizce hiçbir mahzur olmadığını arzediyoruz.

Yorum Gönder

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Yazmaya başlayın ve aramak için Enter tuşuna basın...